Laster Arrangementer

Velkommen til årets andre Foreningsmøte!

Foreningsmøtet er det øverste organet i Norges Handelshøyskoles Studentforening og er ekstremt viktig for et velfungerende studentdemokrati. Dette er en gyllen anledning for deg som student til å komme med innspill og spørsmål, eller kun å oppdatere deg på hva som rører seg i de ulike underutvalgene og interessegruppene ved skolen. Alle studenter ved NHH har stemme- og talerett. FM er altså din sjanse til å påvirke og forme vår alles kjære studentforening og studenthverdag.

Go to Top