Laster Arrangementer
* These events will be in English *
Studentutvalget (SUN) og NHH presenterer et nytt arrangement som går gjennom våren 2021: Ettermiddagspraten! Dette er et lavterskeltilbud som springer ut fra noen studenters nyttårsønske. Hver andre uke vil en av skolens ansatte møte oss fysisk/digitalt og ta en kaffe eller te og en prat sammen med oss. Her vil det kunne være flere tema, blant annet innovasjon, kvinner i finans, bærekraft eller lignende. Hele konseptet baserer seg på at man skal kunne stille de alle type spørsmål man vil og at praten bare skal gå. En representant fra SUN vil være med for å hjelpe til, men arrangementet er åpent for alle!
Vi er så heldig å få både Lars Jacob Tynes Pedersen og Sveinung Jørgensen med på Ettermiddagspraten. De er bærekraftseventyrere og førsteamanuenser på NHH og leder Centre for Sustainable Business. Sammen driver de podcasten Bærekraftseventyr og har skrevet flere bøker og artikler. Lars Jacob og Sveinung har over 15 års erfaring med forskningsbasert innovasjon sammen med bedrifter i inn- og utland som forsøker å forene bærekraft og lønnsomhet, og de leder store forskningsprosjekter med norske virksomheter som eksperimenterer med nye, grønne forretningsmodeller. Dette er altså en ypperlig mulighet til å lære mer om disse spennende temaene, og det går som vanlig an å stille hvilke andre spørsmål man skulle ønske!
The Student committee (SUN) and NHH presents a new initiative his spring: Afternoon talk! This is a social initiative where all students have the opportunity to meet and talk to employees at the school. Every other week we will get together physically/digitally and have a cup of coffee or tea and a chat. Here, we will be able to discuss multiple topics, such as innovation, women in finance, sustainability and more. The whole concept is that you are able to ask any type of question and let the talk flow. A representative from SUN will be present to help out, but the event is open for everyone!
Next week we are lucky to have both Lars Jacob Tynes Pedersen and Sveinung Jørgensen join us for the Afternoon Talk. They are sustainability adventurers and associate professors at NHH and lead the Centre for Sustainable Business. Together they have the podcast “Bærekraftseventyr” and have written multiple books and articles. Lars Jacob and Sveinung have over 15 years experience in research based innovation together with companies who are trying to combine sustainability and profitability, and they lead large research projects with Norwegian companies that experiment with new, green business models. This is a great opportunity to learn more about these exciting topics, and as usual we are opening up for questions on any topic of interest!
Go to Top