Laster Arrangementer
* These events will be in English *
Studentutvalget (SUN) og NHH presenterer et nytt arrangement som går gjennom våren 2021: Ettermiddagspraten! Dette er et lavterskeltilbud som springer ut fra noen studenters nyttårsønske. Hver andre uke vil en av skolens ansatte møte oss fysisk/digitalt og ta en kaffe eller te og en prat sammen med oss. Her vil det kunne være flere tema, blant annet innovasjon, kvinner i finans, bærekraft eller lignende. Hele konseptet baserer seg på at man skal kunne stille de alle type spørsmål man vil og at praten bare skal gå. En representant fra SUN vil være med for å hjelpe til, men arrangementet er åpent for alle!
I den første Ettermiddagspraten etter påske blir Finn Kinserdal med oss på Zoom! Finn er instituttleder for Institutt for Regnskap, Revisjon og Rettsvitenskap, er førsteamanuensis i regnskap, og har doktorgrad fra NHH. Siden 2017 har han vært i prosjektledelsen for DigAudit-forskningsprosjektet med fokus på transformasjonen i revisjon i den digitale tidsalderen. Finn foreleser også flere fag på NHH, blant annet Finansregnskap og Regnskapsanalyse. Før NHH var Finn vært konsulent i McKinsey og revisjonspartner i Arthur Andersen og EY bl.a. for Equinor. Han satt lenge i ledelsen i revisjonsvirksomheten til Arthur Andersen og EY, bl.a. som leder av Assurance Norway.
Link til arrangementet på FB her. 

The Student committee (SUN) and NHH presents a new initiative his spring: Afternoon talk! This is a social initiative where all students have the opportunity to meet and talk to employees at the school. Every other week we will get together physically/digitally and have a cup of coffee or tea and a chat. Here, we will be able to discuss multiple topics, such as innovation, women in finance, sustainability and more. The whole concept is that you are able to ask any type of question and let the talk flow. A representative from SUN will be present to help out, but the event is open for everyone!
In our first Afternoon Talk after the Easter break, Finn Kinserdal will join us in Zoom! Finn is head of the department at Accounting, Auditing and Law and associate professor in accounting and has his PhD from NHH. He is a Research Director for the DigAudit project, focusing on the transformation among auditors and audit firms in the digital age. Finn teaches in financial statement analysis, valuation and financial accounting. Prior to NHH, Finn has been a consultant and audit partner in McKinsey, Arthur Andersen and EY, and held several leadership positions such as head of Assurance Norway and signing partner of Equinor.
Go to Top