Laster Arrangementer

* These events will be in English *

Studentutvalget (SUN) og NHH presenterer et nytt arrangement som går gjennom våren 2021: Ettermiddagspraten! Dette er et lavterskeltilbud som springer ut fra noen studenters nyttårsønske. Hver andre uke vil en av skolens ansatte møte oss fysisk/digitalt og ta en kaffe eller te og en prat sammen med oss. Her vil det kunne være flere tema, blant annet innovasjon, kvinner i finans, bærekraft eller lignende. Hele konseptet baserer seg på at man skal kunne stille de alle type spørsmål man vil og at praten bare skal gå. En representant fra SUN vil være med for å hjelpe til, men arrangementet er åpent for alle!

I den siste Ettermiddagspraten for semesteret kommer Alexander Cappelen! Han er professor ved NHH i Institutt for Samfunnsøkonomi og sitter blant annet som nest-leder for forskningssenteret FAIR, leder for The Choice Lab og styreleder for Senter for Etikk og Økonomi. Forskningsinteressene hans er rundt atferds-, eksperimentell og offentlig økonomi, forretningsetikk, sosial valgteori, politisk filosofi og distribusjonsrettferdighet. Er det noe du lurer på om Alexander? Eller om samspillet mellom etikk og økonomi? Finn fram kaffekoppen og bli med i praten!

Link til arrangementet på FB her.

The Student committee (SUN) and NHH presents a new initiative his spring: Afternoon talk! This is a social initiative where all students have the opportunity to meet and talk to employees at the school. Every other week we will get together physically/digitally and have a cup of coffee or tea and a chat. Here, we will be able to discuss multiple topics, such as innovation, women in finance, sustainability and more. The whole concept is that you are able to ask any type of question and let the talk flow. A representative from SUN will be present to help out, but the event is open for everyone!

In our last Afternoon Talk this semester, Alexander Cappelen will join us! He is a professor at the Department of Economics at NHH, and is in addition Deputy Director of the Centre of Excellence FAIR, co-director of the research group The Choice Lab, and Chairman of Centre for Ethics and Economics. His research interests are behavioral, experimental and public economics, business ethics, social choice theory, political philosophy and distributive justice. Is there anything you are wondering about Alexander? Or about the interaction between ethics and economics? Find your coffee cup and join in on the chat!

Link to the event on FB here.

Go to Top