Laster Arrangementer
* These events will be in English *
Studentutvalget (SUN) og NHH presenterer et nytt arrangement som går gjennom våren 2021: Ettermiddagspraten! Dette er et lavterskeltilbud som springer ut fra noen studenters nyttårsønske. Hver andre uke vil en av skolens ansatte møte oss fysisk/digitalt og ta en kaffe eller te og en prat sammen med oss. Her vil det kunne være flere tema, blant annet innovasjon, kvinner i finans, bærekraft eller lignende. Hele konseptet baserer seg på at man skal kunne stille de alle type spørsmål man vil og at praten bare skal gå. En representant fra SUN vil være med for å hjelpe til, men arrangementet er åpent for alle!

Denne gangen er vi så heldig at vi har fått med oss prorektor for utdanning, Malin Arve! Hun er førsteamanuensis ved instituttet for foretaksøkonomi og har doktorgrad fra Toulouse School of Economics. Før hun begynte på NHH jobbet hun ved University of Mannheim. Malins forskning er relativt teoretisk og inkluderer mikroøkonomi, kontrakts- og insentivteori, men for en som liker å sitte å flikke på modeller så er hun veldig utadvendt. Hun er engasjert i forskningsmiljøet som leder for Center for Business Economics. Når hun ikke er prorektor er hun ansvarlig for et masterkurs i innkjøpsledelse hvor hun samarbeider med det praktiske innkjøpsmiljøet i Norge. Her har du sjansen til å bli bedre kjent med Malin – finn frem kaffekoppen og bli med!

Link til arrangementet på FB her. 
—————————-
The Student committee (SUN) and NHH presents a new initiative his spring: Afternoon talk! This is a social initiative where all students have the opportunity to meet and talk to employees at the school. Every other week we will get together physically/digitally and have a cup of coffee or tea and a chat. Here, we will be able to discuss multiple topics, such as innovation, women in finance, sustainability and more. The whole concept is that you are able to ask any type of question and let the talk flow. A representative from SUN will be present to help out, but the event is open for everyone!

This time we are lucky to be joined by our vice rector for academic affairs, Malin Arve! She is an associate professor at the institute for business and management science and got her PhD from the Toulouse School of Economics. She worked at the University of Mannheim before joining NHH. Malin’s research is relatively theoretical and included microeconomics, contracts and incentive theory, but for someone who likes to get lost in the details of a technical model, she is a very open person. She is engaged in the research community at NHH as head of the Center for Business Economics. When she is not vice rector, she is responsible for a master’s course on purchase management where she cooperates with the practical procurement community in Norway. This is your chance to get to know Malin better – grab a coffee and join us!

Link to the event on FB here. 

Go to Top