Laster Arrangementer

Velkommen til ekstraordninært foreningsmøte!

Alle studenter ved NHH er invitert til Foreningsmøte onsdag 22. september kl. 17:15 i aulaen på NHH!

Arbeidsgruppe for valg i NHHS har gjennom det siste året arbeidet med forslag til et oppdatert valgreglement for NHHS. Hovedtanken og målet bak arbeidet er at det velges dyktige kandidater inn i studentforeningen som arbeider godt sammen, samtidig som prosessen er åpen og transparent. Det vil dermed diskuteres og voteres over endring i vedtektene til NHHS knyttet til valg i foreningen, hvor det blant annet ønskes å innføre en valgkomite i NHHS.

Det vil i tillegg bli avholdt trekning av mange fine premier blant de som stiller på møtet!

Husk å invitere alle dine medstudenter, så de ikke går glipp av FM!

Agenda:

  •  01/E1/21 Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskriver
  • 02/E1/21 Godkjenning av endelig dagsorden og forretningsorden
  • 03/E1/21 Vedteksendringer – Valgvedtekter

Spørsmål kan rettes til info@nhhs.no

______________

All NHH students are invited to the extraordinary General Assembly on Wednesday September the 22th at. 5:15 p.m. in the NHH Aula!

The ad hoc group for election in NHHS has throughout the year been working on a proposal for an updated election regulation for NHHS. They would like a process where skilled candidates are elected to the student union, and that they work well together, simultaneously as the process I open and transparent. There will thus be a vote on an amendment to the articles of association where one seeks to introduce a nomination committee in NHHS.

There will also be a lottery for some nice prizes among those who show up at the meeting!

Remember to invite all of your fellow students!

Agenda:

  • 01/E1/21 Election of chairman, referee and minutes signatory
  • 02/E1/21 Approval of final agenda and rules of procedure
  • 03/E1/21 Amendments to the Articles of Association – Election Statutes

Questions can be directed to info@nhhs.no

Go to Top